Ballina Aktuale KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive...

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

SHPËRNDAJE

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunes së Bujanocit”, nr. 5/19), Komisioni për sport i Komunes së Bujanocit në seancën e mbajtur më 18.02.2021  shpallë KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit.