Ballina Aktuale Komuna e Bujanocit shpallë kokurs për ndarjen e mjeteve në fushën e...

Komuna e Bujanocit shpallë kokurs për ndarjen e mjeteve në fushën e bujqësisë për vitin 2021

SHPËRNDAJE

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Bazuar në Programin mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021, nr. 320-6 /2021 nga data 04.03.2021 , në të cilën Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomis së ujërave ka dhënë pëlqimin numër: 320-00-02837-09 nga data 30.03.2021, Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese nga buxheti komunal në bujqësi, me pëlqim të këshillit komunal të komunës së Bujanocit , shpallë : KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021