Ballina Aktuale Shpallet lista preliminare e nxënësve të shkollave të mesme në komunën...

Shpallet lista preliminare e nxënësve të shkollave të mesme në komunën e Bujanocit të cilët kanë fituar bursa në konkursin e Trupit Koordinues

SHPËRNDAJE

Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë ka shpallur rang listën preliminare të përfituesve të bursave të shkollave të mesme për vitin shkollor 2020/2021 për komunën e Bujanocit.

Të gjithë nxënësit nga numri 1 deri 124 janë përfitues të bursave, kurse nga 125 deri 334 nuk kanë arritur të përmbushin kriteret.

Kundërshtimi në rang listën preliminare të kandidatëve mund të dorëzohet në Këshillin komunal të komunës së Bujanocit më së voni 8 ditë nga shpallja e rang listës preliminare. Për shkak të situatës së jashtëzakonshme në komunën e Bujanocit e cila është shpallur me datë 20.11.2020, afati për kundërshtim është shkurtuar në 8 ditë dhe ate prej datës 26.11.2020 deri me 03.12.2020.

Kundërshtimi në rang listën preliminare parashtrohet në zyrën e shërbimit për arsim të komunës së Bujanocit, numër 301 (rruga K.Petroviq115).